Brak porozumienia rodziców

Składając pozew rozwodowy, określając przyczynę rozkładu związku małżeńskiego można wystąpić o orzeczenie winy współmałżonka. Należy jednak pamiętać, że sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie trwają dłużej, są bardziej emocjonalne i burzliwe. Pozew o rozwód powinien również określać zasady sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, oraz wysokość alimentów. Składany jest do sądu okręgowego, który jest właściwy do rozpatrywania takich wniosków. Sąd orzekając rozwód a dzieci pozostawiając pod opieką jednego z rodziców równocześnie określa zakres praw drugiego rodzica.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie, gdy rodzice potrafią się porozumieć, nie musi być sztywno regulowana przez sąd. Mając na względzie dobro dzieci warto przemóc wzajemną niechęć i ustalić tak kontakty z rodzicem który się wyprowadził aby dziecko nie czuło się odrzucone i zapomniane. Jeżeli jednak rodzice nie dojdą do porozumienia sąd określi zasady i miejsce spotkań rodzica. Określając potrzeby dziecka, często opierając się na opinii psychologicznej określi ilość i czas spotkań w tygodniu oraz podczas wakacji i świąt.

Zmiana nazwiska nie jest orzekana wyrokiem sądowym. W przeciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek przed kierownikiem stanu cywilnego składa oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego (kawalerskiego).

Miłość po rozwodzie

Rozwód dla większości z nas jest równoznaczny z życiową porażką, niektórym bardzo trudno pozbierać się po takim rozstaniu. Ale czy życie się kończy? Bez względu na to, jaki był powód rozwodu i z czyjej winy do niego doszło, zarówno jedna, jak i druga strona zazwyczaj czuje się skrzywdzona. Osobom, które przeżyły rozwód bardzo trudno na nowo ułożyć sobie życie i zaufać drugiej osobie. Niestety w Polsce nadal panuje przekonanie, że rozwód to koniec świata. To, dlatego tak wiele par decyduje się na kontynuowanie wspólnego życia pomimo wszystko, dla dobra dzieci. Kolejna rzecz to lęk przed samotnością, który w niektórych przypadkach jest tak duży, że wybieramy wegetację w nieszczęśliwym związku, tylko po co, aby nie czuć się opuszczonym.

Czy można znaleźć miłość po rozwodzie?
Osoby, które przeżyły rozwód zazwyczaj są zrezygnowane i wpadają w wir pracy, niektórym niestety potrzebna jest psychoterapia. Nie każdy potrafi się pozbierać i większość z nas nie widzi dla siebie przyszłości. Zakończenie jednego etapu w życiu to początek kolejnej drogi, która może okazać się o wiele lepsza. Choć po rozwodzie ludzie stają się ostrożniejsi, mają większe wymagania i na więcej rzeczy zwracają uwagę, nie powinni zamykać się na nowe znajomości. Każdy z nas powinien czuć się szczęśliwy, jeżeli związek, w którym jesteśmy nie daje nam satysfakcji i radości nie powinniśmy w niego inwestować. Podstawa to samoakceptacja oraz uczenie się na własnych błędach. Nowa miłość po rozwodzie jest możliwa pod warunkiem, że będziemy chcieli się zaangażować.